Om bruggen te bouwen moet je verder kijken

“Wie in de tombola van een proces terechtkomt, heeft al bij de contractvorming iets niet goed gedaan.”


Barnsteen advocatuur
Mr. J. (Jan) van Duijvendijk, advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn

Tel +31 6 53 623 821
E-mail info@barnsteen-advocatuur.nl

Hoe

Contracten en onderhandelingen 
Samenwerking vraagt wat mij betreft kennis, inzicht en visie, zorgvuldigheid en respect voor de samenwerkingspartner. Het schrijven van goede contracten vraagt om juridische scherpte, taalvaardigheid, kennis van de branche en creativiteit. 

Goede contracten zorgen niet slechts voor een comfortabele positie in een geschilsituatie, maar zorgen nog beter – dat partijen begrijpen en doen wat is afgesproken. Zo vermijdt men geschillen en juridische procedures met onzekere uitkomst. 

Bij onderhandelingen, of het nu gaat om de beginfase van een project of als er een geschil dreigt te ontstaan, denk ik niet alleen logisch, maar ook lateraal. Dat is niet veel juristen gegeven. Oplossingen komen daardoor soms uit geheel onverwachte hoek. En waar het kan, gebruik ik ook wat scherts en humor, want dat kan de sfeer zeer ten goede komen. Humor kan ook een geducht wapen zijn bij een al te starre houding van de wederpartij. 

KENNIS OVERDRAGEN EN DELEN 
Tevens vind ik het inspirerend om mijn kennis over te dragen en te delen. Zo doceer ik over mijn vakgebied bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en bij de NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen). Op incidentele basis geef ik gastcollege aan de RUG (Rijksuniversiteit Groningen) bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, afdeling Vastgoedkunde. Ik ben geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) 
        

INSPIRERENDE WORKSHOPS EN VOORDRACHTEN 
Op verzoek van ondernemingen verzorg ik in-house workshops en voordrachten over het vakgebied. Daarbij richt ik mij zeker ook op de gebruikers, de mensen in het veld die geen jurist zijn. 

Enkele voorbeelden

  • Contracteren bij Project- en Gebiedsontwikkeling
  • Algemene Voorwaarden bij Projectontwikkeling
  • Ins en outs van de CV-BV constructie
  • Samenwerkingsvormen
  • Turnkey koopovereenkomst
  • Contracteren met gemeenten; anterieure en posterieure overeenkomsten
  • UAV-overeenkomsten vanuit het perspectief van de opdrachtgever
  • Gesplitste koop- aannemingsovereenkomst voor corporaties
  • Ketenintegratie en ketensamenwerking
Nieuwbouw, renovatie en transformatie

Nieuwbouw is relatief overzichtelijk, technisch en juridisch. Hoe anders is de renovatie of transformatie van een bestaand gebouw, waarvan men de verborgen technische gebreken niet kent? Denk aan diverse onzekerheden als wapening, constructieve zaken en verontreiniging (bodem, asbest). Waar liggen de leidingen, hoe is het met de slijtage? Simpele ouderwetse aannemingsovereenkomsten voldoen dan niet. Naast een alert optreden van de ontwerpende en uitvoerende partijen zijn geïntegreerde contractvormen nodig.

Tijdig, buiten de rechtszaal

Het grootste deel van de rechtspraktijk speelt zich af in de voorbereiding van een project. Niet in de rechtszaal. Dat betekent dat men Barnsteen Advocatuur beter tijdig, in een vroeg stadium van besprekingen kan inschakelen. Dan is de invloed van een goed advies nog groot en het rendement van een helder contract het best. Uiteraard kijken we goed naar de jurisprudentie en kennen we de theorie. Om buiten de rechtszaal te blijven moeten we aan het begin passende contracten maken voor de commerciële praktijk van samenwerkende partijen.

Contract als spoorboekje

Als iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt, alles in de juiste volgorde doet, volgens de overeengekomen planning waarover is nagedacht, dan is succes verzekerd. Meestal zijn er verschillende manieren om iets te doen. Echter: als je met z’n allen afspreekt om iets op een bepaalde manier te doen, dan moet je daar niet van afwijken. Het contract heeft in feite dezelfde functie als een bouwtekening. Het is een spoorboekje om steeds te kunnen zien wat men bij bepaalde omstandigheden moet doen. Niet om te kijken wat men had moeten doen als het al is misgegaan.

Lateraal denken en creativiteit

De juridische wereld en de procesadvocatuur, zelfs de rechterlijke macht, heeft de mond vol van de wonderen van ‘mediation’. Wat is het? In openheid de verschillende belangen van de betrokkenen beschouwen en tot een vrijwillige oplossing komen. Dat is als men nog geen ruzie heeft véél makkelijker. Waarom die technieken van mediation dan niet gebruiken bij de voorbereidende fasen van een project? Lateraal denken en creativiteit, daar gaat het om.

© 2020 Barnsteen advocatuur