Om bruggen te bouwen moet je verder kijken

Klachtenregeling

Klachtenregeling Barnsteen Advocatuur
20170523

Wij doen ons uiterste best u op een goede manier van dienst te zijn. Het valt echter niet uit te sluiten dat een cliënt ontevreden is over de dienstverlening van Barnsteen Advocatuur, of over een met de dienstverlening verband houdende declaratie. Barnsteen Advocatuur wil daar dan graag iets aan kunnen doen.

Daarvoor is het nodig dat de cliënt zijn klacht eerst kenbaar maakt bij Barnsteen Advocatuur.

De ontevreden cliënt kan zijn klacht kenbaar maken bij mr. J. van Duijvendijk. Dat kan mondeling en schriftelijk, dat wil dus zeggen ook gewoon per telefoon of per e-mail. Als de klacht maar wordt geuit!

De ontvangst van een klacht wordt onverwijld schriftelijk bevestigd aan de cliënt. Direct na deze bevestiging zal mr. Van Duijvendijk in overleg met de cliënt trachten tot een oplossing te komen.

Indien en zodra een oplossing is bereikt, zal mr. Van Duijvendijk dit schriftelijk aan de cliënt bevestigen. Indien binnen twee weken na de mededeling van de ontvangst van een klacht echter nog geen oplossing is bereikt, kan de cliënt zijn klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Deze functionaris is advocaat mr. Jan Maarten Gerretsen te Amsterdam. Zie:

http://gerretsen-advocatuur.nl/

De voorlegging van de klacht aan mr. Gerretsen kan niet mondeling, maar uitsluitend schriftelijk, dus per brief of per e-mail. Mr. Gerretsen zal handelen naar bevind van zaken en zal bindend kunnen adviseren. Daarbij kan hij zich ook uitspreken over de kosten.

De cliënt hoeft trouwens niet de uitkomst van deze interne klachtenprocedure af te wachten. De cliënt kan op ieder moment de Nederlandse Orde van Advocaten inschakelen. Zie: www.advocatenorde.nl

Barnsteen advocatuur

Mr. J. (Jan) van Duijvendijk, advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn

Tel +31 6 53 623 821
E-mail info@barnsteen-advocatuur.nl


Samenwerking is wat mij betreft kennis, inzicht en visie, zorgvuldigheid en respect voor de samenwerkingspartner. Het schrijven van goede contracten vraagt om juridische scherpte, taalvaardigheid, kennis van de branche en creativiteit.
De rechtspraktijk speelt zich bij voorkeur niet af in de rechtszaal. In essentie gaat het om een uitmuntende voorbereiding van een project.

© 2017 Barnsteen advocatuur